robot

Chcete vidět na vlastní oči opravdového robovědce a robovynálezce? Pohovořit s ním o jeho práci, seznámit se s nejnovějšími objevy v jeho oboru a ještě ke všemu to všechno pochopit? Není nic jednoduššího než si takového odborníka pozvat k vám do školy.

Seznam přednášek nabízených pro 1. pololetí školního roku 2010/11:

Jak funguje mozek

RNDr., PhDr. Tereza Nekovářová, Ph.D. (Fyziologický ústav AV ČR, Laboratoř Neurofyziologie paměti)
Mozek je centrum nervové soustavy, ovlivňuje naše vnímání, utváří naši osobnost a jsou v něm uloženy naše vzpomínky. Je nejsložitějším orgánem lidského těla. Přesto a právě proto víme o jeho fungování tak málo. Jak pracuje? Jak funguje paměť? K čemu je spánek? A co se stane, když něco nefunguje tak, jak má? Tato přednáška představuje velmi stručný exkurz do základů funkční neuroanatomie a kognitivních věd.

Jak učit robota

Mgr. Roman Neruda, CSc. (Ústav informatiky AVČR)
Většina robotů se dnes neučí, ale dělají jenom to, co jim programátor přikáže. Následkem toho se nedokáží vyrovnat s úkoly, na které nemají přesné instrukce. V přednášce si ukážeme, jak lze využít metody umělé inteligence k tomu, abychom vytvořili učícího se robota, který se například dokáže sám dostat z neznámého bludiště, anebo si kolem sebe uklidí.

Co jsou moderní biotechnologie

prof. RNDr. Jaroslav Drobník, DrSc (Katedra mikrobiologie a genetiky PřF UK)
Pro výrobu sýru z mléka je důležité syřidlo (enzym chymozin), které se odedávna získávalo z žaludků telat. Dnes už kvůli němu naštěstí nemusíme telata zabíjet – stačí vzít příslušný gen pro tvorbu enzymu, vložit jej do běžné bakterie a ona vyrobí syřidlo v požadovaném množství. V přednášce o moderních biotechnologiích se dozvíte i mnohem víc, třeba jak si geneticky upravená kukuřice může sama produkovat toxin, který ji ochrání před škůdci.

O virtuálních myších a lidech

Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (Matematicko-fyzikální fakulta, UK)
Co se honí virtuálnímu Tomášovi hlavou, když jde do kina s virtuální Natálií? Uteče Natálie před virtuální myší? Jak myš pozná, jestli se jí Natálie bojí? A neuprchnou Natálie s Tomášem z počítače, aby ovládli svět? Přednáška plná ukázek vysvětlí základní principy umělé inteligence pro řízení virtuálních postav z počítačových her a jiných simulací.

CCS - Co s oxidem uhličitým?

Bc. Edita Dufková (Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT)
Chceme-li zastavit globální oteplování, musíme atmosféru zbavit skleníkového plynu CO2. Jeho vypouštění jen tak neskončí, ale už teď existuje nepřeberné množství metod, jak s CO2 zatočit. Můžeme ho lapat do jeskyní. Pumpovat pod mořské dno. Stavět odlučovače v pouštích, syntetické stromy ve městech, střechy domů pokrývat řasami a ještě mnohem víc...

Chemické a biologické zbraně

RNDr. Ondřej Dvořák, CSc. (časopis Akadémon)
Představují chemické a biologické zbraně skutečnou hrozbu nebo jde pouze o papírového tygra? Mohou jich zneužít teroristé? Jak je to s jejich využitím během vojenských konfliktů? Můžeme se před nimi chránit a má to vůbec smysl? Připravit chemické zbraně není složité a zvládne je každý zkušený chemik ve velmi jednoduché laboratoři. Problém představuje jejich nasazení. Jak by mohl vypadat účinný chemický nebo biologický útok? před nimi chránit a má to vůbec smysl? Připravit chemické zbraně není složité a zvládne je každý zkušený chemik ve velmi jednoduché laboratoři. Problém představuje jejich nasazení. Jak by mohl vypadat účinný chemický nebo biologický útok?

Jak získat nové odrůdy

prof. RNDr. Jaroslav Drobník, DrSc (Katedra mikrobiologie a genetiky PřF UK)P
Na počátku vývoje nových živočišných druhů stojí chyba v přenosu genetické informace z rodičů na potomstvo. Někdy je pro živočicha výhodná, jinde ne, vždy je to ale náhodná a nepředvídatelná chyba. Naši předkové při šlechtění nových druhů právě těchto chyb využívali, ovšem po čase je přestalo bavit čekat na náhodu. V současné době už můžeme celý náročný proces šlechtění překročit a jít rovnou k cíli – nalezneme gen s požadovanou vlastností a vložíme jej do genomu rostliny nebo živočicha, kterého chceme vylepšit.

Přednášky jsou pražské střední školy zdarma. V případě zájmu zájmu o jejich uspořádání se obraťte na koordinátora projektu - Generation Europe.
Projekt je finančně podpořil Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do budoucnosti