3D Hříčky je sada samostatných jednoduchých aplikací pro podporu prostorové představivosti. Všechny využívají zobrazení virtuálních scén v jazyce VRML a potřebují ke svému zobrazení plug-in vebového prohlížeče. Jsou testovány pro prohlížeč Cortona.

Program Stavebnice představuje textové rozhraní, v němž uživatel navrhuje virtuální prostorovou scénu, jako by stavěl ze známé dřevěné stavebnice. Dílky však nevidí, ale vybírá si je podle popisu, vybírá barvu a  určuje jejich polohu a velikost v prostoru pomocí souřadnic x, y, z. Po sestavení si náhled vybudované scény může prohlédnout v prohlížeči. Tam může s dílky i manipulovat, ale jen pro vlastní představu. Pro další práci zůstane scéna tak, jak ji vytvořil v tabulce aplikace. Scény je možné uložit a později zobrazovat v prohlížeči už samostatně, bez pomoci programu Stavebnice, případně je do programu načíst a dále upravovat. Žáci tak mohou vytvářet vlastní scény nejen ve škole, ale mohou cvičit svou prostorovou představivost a zejména pochopení soustavy souřadnic v prostoru také doma a ve škole se pak pochlubit svými stavbami. Náročnější varianta Stavebnice umožňuje dílky i otáčet. Můžete využít připravený návod s postupy a příklady.

Program Hra využívá podobné prostředí jako Stavebnice, ale řešitel už nestaví scény podle vlastní fantazie, ale vybírá z předem daných dílků (vidí informaci o jejich tvaru, barvě a rozměrech) ty, které potřebuje k sestavení scény, kterou vidí na předložených náhledech. Dílky nemůže měnit ani otáčet, pouze rozhoduje, zda dílek použije nebo ne a u použitých dílků nastavuje polohu v souřadnicích. Hra vyhodnocuje správnost řešení a řešitel si může zobrazit nápovědné náhledy. Pro učitele je k dispozici záznam o řešení. Sbírka úloh, která je součástí hry může posloužit jak při práci ve škole, tak i pro domácí úkoly. Obsahuje úlohy od velice jednoduchých až po skutečné hlavolamy pro technicky a prostorově nadané studenty.

Další z prográmků – KostkaOsmistěn – přinášejí problém vyplnění vzorů ze stěn tělesa na čtverce (trojúhelníky) jeho rozvinuté sítě. Oba programy obsahují i on-line versi pro přímé cvičení bez podpory samotného programu. Program Kostka obsahuje navíc interaktivní prostředí, které dovolí učiteli vytvořit a vytisknout kvízy pro studenty. Zde se podívejte na ukázky. Pokud chcete rovnou vyzkoušet nějaký kvíz, podívejte se do Sbírky úloh.

Podrobnější informace, popis, obrázky, návody a také další aplikace či jejich případné nové verse najdete na souhrnné stránce Hříček. Najdete tam i odkazy na on-line verse některých hříček, třeba prostorové domino.