robot
V této sekci budeme postupně zveřejňovat zajímavé virtuální laboratoře, které slouží nejen k pobavení, ale i k výuce středoškolských studentů. Virtuální laboratoř představuje v počítači simulované prostředí, ve kterém lze provádět experimenty, jež bychom v realitě realizovali jen velmi obtížně (například z etických, bezpečnostních nebo finančních důvodů).

Netlogo

(biologie, informatika)

Netlogo je simulátor, který umožňuje vytvářet a studovat jednoduché simulace přírodních i společenských procesů. Jeho ovládání je intuitivní a zvládne ho i ten, kdo není IT odborník. Robotomie nyní nabízí řadu interaktivních simulací pro Netlogo dostupných zdarma v českém jazyce. Učitele informatiky možná zaujme, že studenti mohou v Netlogu modely i upravovat, či vytvářet modely zcela nové. Více viz zde.

Bang!

(informatika)

Software sloužící k pokusům s analýzou dat (data mining). Systém umožňuje tvorbu, vizualizaci a testování modelů na základě datových souborů obsahujících příklady vstupů a výstupů dané úlohy. Modely využívají algoritmy umělých neuronových sítí jako jsou perceptrony nebo radiální bazické funkce. Součástí dokumentace jsou úvodní texty, tutoriál použití systému a metodiky dvou typických úloh.

Cvičitel zvířat

(biologie)

Aplikace simulující proces učení zvířat pomocí metody pozitivního posilování. K dispozici jsou tři zvířata a vašim úkolem je každé naučit vybraný kousek. Více zde.

Broučci

(informatika)

Broučci jsou simulátor umělého života. Na mapě simulovaného světa žijí organismy, které se pohybují, hledají potravu, páří se a předávají geny svým potomkům. Program umožňuje sledovat jednotlivé umělé organismy a jejich stav, pozorovat a upravovat jejich řídící algoritmy i sledovat šíření genů v rámci celé populace. Více viz zde.

3D hříčky

(matematika, informatika)

Jde o sadu pomůcek a her pro výuku prostorové geometrie. Více viz zde.

Hnízdění ptáků

(biologie, informatika)

Biologická simulace, která simuluje proces výběru životního prostředí podle různých strategií. Jedinci na si základě pozorovatelných znaků snaží vybrat co nejvhodnější oblast pro zahnízdění a rozmnožování. Simulace ukazuje základní principy přirozeného výběru. Aplikaci je po stažení nutné rozbalit a spustit soubor "Hnizdeni ptaku.exe".

Epizodická paměť a 3D Vodítka

(psychologie, informatika)

Simulace Epizodické paměti umožňuje si vyzkoušet způsoby vybavení časové a prostorové složky paměti. Člověk si má zapamatovat pořadí a umístění několika objektů ve virtuální místnosti, které postupně přemísťuje. Simulace 3D Vodítka zase umožňuje zobrazovat jednoduchou prostorovou scénu a zapínat/vypínat vybraná vodítka, které člověk při vnímání prostoru používá. Na příkladu srážky dvou těles je možné si vyzkoušet význam těchto vodítek. Program je po stažení zapotřebí rozbalit a spustit soubor "EM3D.jar" nebo "run.bat". Dále je potřeba Java a podpora OpenGL 1.3.

Internetové aplikace ve výuce na ZŠ a SŠ

(exaktní i humanitní předměty)

Sbírka zajímavých příkladů toho, jak lze použít různé, na internetu zdarma dostupné aplikace ve výuce na ZŠ i SŠ.

Projekt je finančně podpořil Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do budoucnosti